Michaël Verbeeck

Michaël is brand strategist en partner bij Pavlov. Hij werkte het afgelopen decennium voor uiteenlopende klanten en agentschappen in domeinen als branding, communicatiestrategie en digitale media.