We zetten het najaar goed in met een traditionele aflevering van onze podcast, waarin Michaël en Stef zich naar aloude gewoonte buigen over verschillende actuele topics uit de wereld van branding en marketing. In episode 27 hebben ze het onder andere over de impact van Covid19 en de daarbij horende coronacrisis op merken en het gedrag van hun doelgroepen en lijsten ze de meest geschikte scenario’s op om impact te blijven maken zonder mensen te vervelen met nog meer coronanieuws. Daarnaast bespreken ze de voor vele organisaties moeilijk te beantwoorden vragen omtrent het beheren van een portfolio aan merken en submerken en onderzoeken ze op basis van welke argumenten een merkarchitectuur nood heeft aan (nieuwe) nichemerken of net aan een vereenvoudiging van het kluwen aan brands. Tenslotte buigen ze zich over een aloude discussie in de creatieve sector door hun licht te laten schijnen over het precaire evenwicht tussen een prijsstrategie die inzet op efficiëntie en zoveel mogelijk billable hours versus een tarifering die inzet op out of the box denken, creativiteit en een prijszetting op basis van output in plaats van manuren.