In aflevering 30 bespreken Michaël en Stef twee topics in de diepte. Ze discussiëren over de mogelijkheden en gevaren van behavioural advertising, waarbij adverteerders meer inzichten verwerven in hun doelgroep en zo gepersonaliseerde campagnes kunnen uitwerken; via het internet maar ook via televisie en zelfs print. Samen verbazen ze zich over de paradox tussen de wens van de consumenten om gepersonaliseerde reclameboodschappen te krijgen in plaats van de voor hen irrelevante ads enerzijds, en de wens van diezelfde consumenten om vooral niet te veel persoonlijke data prijs te geven aan de merken die hen willen bereiken.

Daarna duiken ze in een vaakgestelde vraag van klanten omtrent het aanwerven of aanduiden van een zogenaamde customer experience manager, brand manager of customer happiness manager. Wat is het nut van iemand aan te stellen die de stem van de stakeholders vertolkt? Waarmee houdt zo iemand zich bezig op dagelijkse basis? En hoeveel macht of tenminste invloed krijgt deze customer experience manager? Ze bestuderen het potentiële takenpakket van een dergelijk profiel en doen suggesties omtrent de verantwoordelijkheden en benodigde skills.