Kinderen en marketing, het is al jaren een heikel thema en zal dat wellicht ook nog even blijven. Van de ene kant zijn kinderen dankbare consumenten, want ze willen de ene dag het ene en de andere dag het andere; papa en mama staan met de portefeuille klaar om de wensen van hun oogappel in te willigen. Logisch dat marketeers daar met kleurige reclameboodschappen en zeemzoete marketingtrucs op inspelen.

Critici merken terecht op dat kinderen kinderen moeten kunnen blijven, zonder dat hun pure bestaan en speelse naïviteit gebombardeerd moet worden door commerciële boodschappen. Zo zegt Europese wetgeving een limiet op voor het vertonen van reclame op zenders waarop kinderprogramma’s vertoond worden. En weldenkende ouders beschermen hun kroost doorgaans ook van al te sluwe marketingboodschappen.

Dat neemt niet weg dat ook kinderen beïnvloed worden door marketing en branding. De onderzoeken ter zake spreken boekdelen. Kinderen van 3 jaar oud herkennen gemiddeld 100 logo’s van merken en producten. Ze kennen ook meer merken en mascottes van die merken dan namen van bestaande dieren. Volgens een Amerikaans onderzoek herkent het gemiddelde kind het merk en logo van McDonalds nog voor ze de termen “mama” of “papa” herkennen en begrijpen. Tenslotte blijkt dat de meeste van onze merkvoorkeuren ook al vast liggen voor we de leeftijd van 7 jaar bereikt hebben.

Uitlopers van deze stellingen zijn de geweldige filmpjes hieronder, gemaakt door marketeers die bij hun eigen vijf jaar oude kroost testen welke logo’s ze (her)kennen en wat deze betekenen. Geestig, en leerrijk voor elke marketeer. En meteen ook elke ouder.