De uitdaging

Al vijftig jaar zet 11.11.11 zich als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging in voor een rechtvaardigere wereld. 11.11.11 kan hiervoor rekenen op de steun van 60 lidorganisaties, 330 lokale werkgroepen en heel wat vrijwilligers en ambassadeurs binnen de Vlaamse bevolking.

Gericht communiceren naar al deze verschillende stakeholders is geen koud kunstje, zeker gezien de veranderde mediaconsumptie, motieven en preferenties van elke aparte doelgroep. Ook het overtuigen van nieuwe generaties om zich in te zetten als vrijwilliger biedt een extra uitdaging. 11.11.11 besloot om naast haar traditionele communicatie volop in te zetten op digitale beleving.

Onze oplossing

Vertrekkende vanuit het merk van 11.11.11 en alle waarden en thema’s die daarmee verband houden, zetten onze consultants een reeks participatieve workshops op met een communicatiewerkgroep binnen de organisatie. We zetten samen een strategie op die de ambities van 11.11.11 ten opzichte van hun doelgroepen vertaalden naar concrete acties via zorgvuldig gekozen digitale kanalen. Hieraan ging een onderzoeksfase vooraf, waarin we naast een uitgebreide analyse ook verschillende doelgroepen via online surveys ondervroegen. Voor elke doelgroep brachten we mogelijke motieven en aanknopingspunten met 11.11.11 in kaart, waarmee we nadien een zeer gerichte inhoudsmix opstelden.

Bestaande sociale media kanalen zoals een Facebook-fanpagina en aparte vrijwilligers-community, maar ook nieuwe kanalen zoals een Instagram-profiel, werden ingezet om meer betrokkenheid met (potentiële) vrijwilligers te bewerkstelligen en de verbondenheid van het grote publiek met 11.11.11 verder aan te scherpen. Zeer menselijke en authentieke verhalen vanuit de dagelijkse werking, zowel hier in Vlaanderen als in ontwikkelingsgebieden, tonen de hart en ziel van de organisatie en spelen in op de emotionele aspecten van het merk. De inbreng van inhoud door eigen medewerkers en vrijwilligers werd gestimuleerd door een ambassadeurswerking op te zetten. Via onder meer Twitter en de nieuwssectie van de website versterkten we 11.11.11 dan weer in haar positie als expert en als maatschappelijke belangengroep, een organisatie die kan wegen op het beleid en op actuele debatten.

Een sterke mix van gerichte inhoud, die via verschillende wegen de juiste doelgroepen aanspreekt en betrekt, werd het resultaat van de oefening. Een digitale media beleid op basis van de strategie zorgde voor de juiste sturing van het communicatieteam en de rest van de medewerkers. We eindigden het traject met een efficiënte workflow en een aantal tools op te zetten waarmee 11.11.11 meteen aan de slag kon om de continuïteit te vrijwaren.

11.11.11: Een warme werking als digitale beleving

11.11.11 is een koepelvereniging van 60 Vlaamse lidorganisaties en 330 lokale werkgroepen die zich inzetten voor een rechtvaardigere wereld. Elk jaar staat de organisatie ook in voor een grootschalige 11 november-campagne.

klant11.11.11iovTalking Headsdienstensociale media strategie, digitale merkbelevingjaar2016