De uitdaging

Binnen Brussels Airport Company ontstond de vraag naar een rebranding van het bekende en iconische merk na een interne herpositionering en hernieuwde doelstellingen omtrent corporate values. De nationale luchthaven moest zich duidelijker positioneren ten overstaan van stakeholders en de focus van een als zakelijke en koele aanpak gepercipieerd imago verschuiven naar een warm en customer centric verhaal.

Onze oplossing

Samen met de creatieve krachten bij het reclamebureau The Factory Brussels werd een concept uitgedacht om het merk aan de hand van een fonkelnieuwe identiteit te helpen haar objectieven waar te maken. Hierbij werd een traject in drie delen geopperd, waarbij gestart werd met een strategische analyse, gevolgd door een rebrandingoperatie en afgesloten met een uitrol in de markt.

Onze consultants waren als strategische partner in dit proces betrokken en stonden in voor het uittekenen van de merkpositionering die moest resulteren in een helder en toepasbaar advies voor zowel de creatieve cel die het logo onder handen zou nemen als de klant zelf.

Zo stonden we onder andere garant voor een doelgroep- en concurrentiestudie, interviews met betrokken stakeholders, positioneringsadviezen, het onderzoeken van de communicatie, chromatografische inzichten, het begeleiden van een focus studie en zelfs de ontwikkeling van krijtlijnen voor de vertaling naar een nieuwe merkidentiteit. Ook tijdens het creatieve proces dat uit de strategische analyse voortvloeide bleven we betrokken bij het proces.