De uitdaging

Dexis Belgium is een Belgische partner van industriële en bouw-gerelateerde bedrijven dat deel uitmaakt van een sterk internationaal netwerk. Vertrekkend van hun impressionant totaalaanbod aan MRO services en producten garandeert Dexis een partner te zijn in continuïteit die ervoor zorgt dat de machines en processen van hun klanten letterlijk en figuurlijk blijven draaien. Hiervoor combineert het de sterktes van verschillende lokale specialisten die verbonden zijn aan het Dexis-merk en elk vanuit hun unieke expertise bijdragen aan de stabiliteit en toekomst van industrie en bouw. De historische verankering en bewezen reputatie van deze sub-merken brachten heel wat nieuwe kansen met zich mee voor de groep, maar Dexis had ook nood aan een overtuigend groepsverhaal dat deze entiteiten nog meer met elkaar zou verbinden. Pavlov ging aan de slag om een analyse te maken van deze context en een verhaal uit te werken waarin alle leden van Dexis Belgium zich zouden herkennen.

Onze oplossing

Om een verbindend groepsverhaal en merkstrategie voor Dexis Belgium uit te werken, schonken we aandacht aan zowel het interne als het externe perspectief van hun verschillende sub-merken. We voerden een studie uit naar de motieven en ervaringen van klanten en de (potentiële) synergieën tussen de verschillende sub-merken binnen Dexis Belgium, en trokken vervolgens de baan op om alle filialen van de groep te bezoeken en diepgaande interviews te voeren met medewerkers over wat hun werkgever uniek maakte. Het resultaat van deze uitvoerige analyse was een zicht op de gelijkenissen en verschillen tussen de merken in de groep, hoe ze zich opstelde als werkgever, hoe ze met hun klanten omgingen, etc. Pavlov ging vervolgens op zoek naar gemene delers en verschillen om een merkarchitectuur uit te werken waarin de sterktes van de verschillende merken het best tot uiting zouden komen, maar tevens ook het best zouden bijdragen tot de gezamenlijke missie van Dexis Belgium: continuïteit garanderen voor klanten.

Dexis brand workshop
Dexis atelier

In de merkstrategie legden we een nieuw framework voor waarin we de dienstverlening van Dexis herschikten in drie logische pijlers, die een rode draad vormden doorheen de meerwaarde die alle sub-merken samen kunnen brengen aan klanten. De focus lag hierbij op synergie tussen diensten en het naar buiten brengen van een overtuigend merkverhaal waarin er minder in hokjes werd nagedacht en meer in lange termijn samenwerkingen vanuit de groep met klanten en medewerkers. In implementatietrajecten rond de ideale customer journey en rond employer branding gaven we advies over hoe dat groepsverhaal zich kon vertalen in communicatie en beleving, zonder daarbij de huidige sterktes van de verschillende sub-merken binnen de groep te verliezen.

Het volledige traject resulteerde in concrete richtlijnen en toepasbare modellen die kunnen worden doorgetrokken in de employer branding, communicatie en sales van Dexis Belgium. Op die manier kan de groep nog meer de kracht en schaal van haar synergie uitspelen in de markt en haar missie als continuïteitspartner voor industrie en bouw ten volle nastreven.