Privacy policy en cookiebeleid


1. Identiteit en contact

Deze website met adres ‘https://www.pavlovbranding.be’ wordt uitgebaat door Pavlov BV, gevestigd te Cassiersstraat 42, 2060 Antwerpen met als ondernemingsnummer 064.760.7434.

Vennootschapsnaam: Pavlov
Rechtsvorm: BV
Handelsnaam: Pavlov
Maatschappelijke zetel: Cassiersstraat 42, 2060 Antwerpen
BTW-nummer: BE064.760.7434
Telefoonnummer: 03/337.29.10
E-mailadres: hello@pavlov.be

2. Verwerking van gegevens

2.1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Als merkadviesbureau en strategische/creatieve partner verwerkt Pavlov bepaalde gegevens van ondernemingen/organisaties en/of contactpersonen die verbonden zijn aan deze ondernemingen/organisaties. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Identificatie van de onderneming/organisatie (handelsnaam, ondernemingsnummer, etc.) en/of de contactpersonen binnen deze onderneming/organisatie (voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, etc.)
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens, waaronder e-mailadres en telefoonnummer
 • Financiële gegevens (bankgegevens van de onderneming/organisatie)
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website
 • Overige gegevens die u actief verstrekt bij het versturen van een contactformulier op de website, het inschrijven op een direct mailing lijst, telefonische correspondentie met Pavlov, privé-berichten via de sociale mediakanalen van Pavlov, etc.

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@pvlv.be, dan verwijderen wij deze informatie.

2.2. Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens

Pavlov BV verwerkt deze gegevens die door u worden meegedeeld in functie van

 • Het opbouwen van klantenrelaties en om met u contact op te nemen in functie van samenwerkingsaanvragen, bestellingen en uitvoeringen binnen het kader van een overeenkomst
 • Het afhandelen van facturatie en betalingen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Diensten bij u af te leveren
 • Wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die we nodig hebben voor belastingaangiftes

Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en om u te informeren over ons commerciële aanbod, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven op deze website of op een ander kanaal.

2.3. Opslag en beveiliging van persoonsgegevens

Pavlov neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

2.4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle persoonsgegevens die u aan ons verschaft worden enkel door Pavlov ingezien, aangepast of verwijderd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij u hiervoor toestemming geeft, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht of we daartoe wettelijk verplicht worden.

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pavlov BV, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan indien gewenst een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar hello@pvlv.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, zodat wij ten alle tijden uw privacy kunnen garanderen. We reageren zo snel mogelijk, ten laatste binnen vier weken, op uw verzoek.

3. Gebruiksvoorwaarden van deze website

3.1.  Intellectuele eigendomsrechten

Het gebruik van de informatie en materialen (waaronder beelden, video’s, whitepapers, etc.) op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Enkel met expliciete toestemming, of indien dit volgens dwingend recht bepaald wordt, mag u deze informatie hergebruiken.

3.2. Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel Pavlov BV deze website zo zorgvuldig en correct mogelijk tracht samen te stellen, staan wij niet garant voor de juistheid, nauwkeurigheid of actualiteit van de informatie die erop vervat staat. Mochten er ondanks onze inspanningen onvolledigheden, foutieve informatie of technische onbeschikbaarheid ontstaan, kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Indien u bij het gebruik van deze website onjuistheden of problemen vaststelt, mag u die steeds melden via hello@pvlv.be.

Wanneer bepaalde pagina’s op deze website links bevatten naar externe bronnen of websites van derden, aanvaardt Pavlov geen aansprakelijkheid over de inhoud of de beschikbaarheid van deze bronnen. Het aanklikken van dergelijke links gebeurt op eigen risico van de gebruiker. Pavlov staat niet in voor de juistheid, nauwkeurigheid of actualiteit van deze bronnen, en geeft geen impliciete goedkeuring voor de op deze bronnen aangeboden informatie.

Pavlov behoudt zicht het recht om de informatie en materialen op deze website ten alle tijde te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

4. Cookiebeleid

Pavlov vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Op online platformen van Pavlov worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. Dit cookiebeleid is van toepassing op alle online activiteiten van Pavlov.

Pavlov kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante online kanalen van Pavlov en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

4.1. Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

4.2. Waarom gebruiken we cookies?

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie. Daarnaast kunnen cookies worden gebruikt om advertenties van Pavlov te tonen die aansluiten op uw interesses.

4.3. Welke cookies gebruiken we?

Noodzakelijke & functionele cookies: Deze cookies zijn nodig om de website optimaal en volgens de juiste functionaliteiten te laten werken. Ze zorgen er verder voor dat bepaalde voorkeuren van gebruikers worden opgeslaan (zoals schermresolutie, optimalisatie naar de gebruikte browser, etc.). Daarnaast gebruiken we externe bronnen om specifieke (optionele) media aan te bieden, hiervoor werken we bijvoorbeeld met Youtube (video), Soundcloud (audio), Calendly (afspraken boeken) en Slideshare (presentaties).

Analytische cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat Pavlov bvba het gebruik van deze website door bezoekers kan analyseren (zoals bezochte webpagina’s, de tijd die doorgebracht werd op de website, eventuele problemen bij het laden van webpagina’s, etc.) en op basis van deze informatie kan optimaliseren. Op de website van Pavlov werden cookies van Google Analytics geplaatst om deze data te verzamelen.

Tracking cookies: Deze cookies hebben als doelstelling om content aan te leveren die relevanter is voor u en op basis van uw gebruik van deze website gerichte advertenties te laten zien op platformen van derden waarvan wij denken dat ze interessant zijn voor u. Op de website van Pavlov werden hiervoor cookies van Hubspot, Facebook (Pixel) en Doubleclick (Google Marketing Platform) geplaatst.

4.4. Weigeren of beheren van cookies

U kan de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen en kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Voor de meest courante webbrowsers kan u hiervoor de volgende gebruikshandleidingen terugvinden:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
 • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde elementen op deze website (waaronder bepaalde afbeeldingen of teksten) er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Voor alle vragen en/of opmerkingen over cookies op deze website kan u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres hello@pvlv.be.